گچبرگ یزد

چشم انداز گچبرگ یزد

بهبودو ارتقا سطح استاندارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک اولویت و ارزش کلیدی در گروه صنعتی گچبرگ یزد در راستای توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و تامین رضایت سایر ذینفعان (پیمانکاران، مشاوران، مشتریان، همسایگان و …)، و تبدیل شدن به یک الگوی سبز ، دانش بنیان و پیشرو در صنعت ساختمان پیش ساخته کشور و خاورمیانه و همطراز با کلاس جهانی .