گچبرگ یزد

 

 

 

گچبرگ ساده یزد گچبرگی است که سطح روی آن با کاغذ سفید و سطح پشت آن با کاغذ تیره پوشانده شده است. گچبرگ های ساده به طور معمول در سیستم های ســاخت و سـاز خشـک  مانند دیـوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب مورد استفاده قرار می گیرند.

ظاهر:کاغذ سفید/کاغذ تیره

جزئیات پالت ابعاد میلیمتر
تعداد در پالت متراژ گچبرگ (مترمربع) وزن پالت (تقریبی به تن) ضخامت عرض طول
140 504-404 2.80-2.25 7.5 1220-1200 3000-2400
100 360-288 2.610-2.10 9.5 1220-1200 3000-2400
80 288-230 2.65-2.15 12.5 1220-1200 3000-2400
70 252-201 2.80-2.25 15.0 1220-1200 3000-2400

مشخصات کلی گچبرگ

کنترل کیفیت:گزارش تست

گچبرگ ساده  1200*2400*12.5mm

موارد واحد نتیجه استاندارد
کیفیت سطح بسیار خوب عالی
اختلاف طول میلیمتر 1- 6-~0
اختلاف عرض میلیمتر 2- 5-~0
اختلاف ضخامت میلیمتر 0.4- 0.6- +
اختلاف قطر میلیمتر 2 5<=
عرض لبه فابریک میلیمتر 42 80~30
عمق لبه فابریک میلیمتر 0.7 1.9~0.6
فشار عمودی قابل تحمل بر لبه N 638 500>=
فشار افقی قابل تحمل بر لبه N 197 180>=
وزن در یک متر مربع کیلوگرم/مترمربع 9.2 12<=
چسبندگی کاغذ به گچ عالی عالی
شاخص نوسان درونی 0.08 <=1.0(A)
شاخص نوسان بیرون 0.12 <=1.3(A)