گچبرگ یزد

تعداد

در جعبه

سایز

عرض*ارتفاع*طول

 

40

 

 

3000*24*24