گچبرگ یزد

تعداد

در جعبه

سایز

عرض*ارتفاع*طول

 

60

 

 

600*25*24