گچبرگ یزد

تعداد

در جعبه

سایز

عرض*ارتفاع*طول

 

60

 

 

1200*25*24