گچبرگ یزد

تعداد

در جعبه

سایز

عرض*ارتفاع*طول

 

20

 

 

360*38*24