گچبرگ یزد

تایل های گچی با روکش طرح دار:
این تایل ها دارای روکشی از جنس PVC در سطح روی تایل با طرح های مختلف و روکش آلومینیوم در پشت تایل می باشد . جهت استفاده در مکان هایی
است که احتمال بروز رطوبت در پشت تایل وجود دارد از جمله کانال های آب وفاضالب و یا محیط های قابل تعریق .

 

سایز سطح تحت پوشش (میلمتر) متر مربع در پالت ضخامت

(میلیمتر)

خصوصیات محصول بسته بندی
600*600 216 7.5 پوشش سطح با روکش PVC و پوشش پشت
با روکش آلومینیومی، تایل گچبرگ )GG)
هر پالت شامل 00 بسته 10 تایی
تایل می باشد و هر بسته با کارتن
شرینگ شده است.