گچبرگ یزد

 

 

الگوی تولید این تایل ایجاد منافذی به شکل مربع و به ابعاد 10*10  میلیمتر با فاصله های 24 میلیمتر از هم ( الگوی هندسی منظم)می باشد.


مشخصات محصول:
ابعاد: 600 x 600 mm
    ضخامت  : 7.5mm