گچبرگ یزد

 

 

 

 

گچبرگ FM  یزدگچیرگی است از گچ تشکیل دهنده ی هسته مرکزی به همراه الیاف شیشه مقاوم در برابر حرارت و مواد مقاوم در برابر رطوبت تشکیل شده است. پوشش سطح این محصول کاغذ سبز رنگ و سطح پشت محصول با کاغذ به رنگ تیره است.

این نوع گچبرگ ها در محل هایی که نیاز است که در برابر حرارت و رطوبت مقاوم باشند استفاده می شوند.

جزئیات پالت ابعاد میلیمتر
تعداد در پالت متراژ گچبرگ (مترمربع) وزن پالت (تقریبی به تن) ضخامت عرض طول
80 288-230 2.73-2.23 12.5 1220-1200 3000-2400

 

 

موارد واحد نتیجه استاندارد
کیفیت سطح عالی عالی
اختلاف طول میلیمتر 1- حداکثر 5-
اختلاف عرض میلیمتر 2- حداکثر 4-
اختلاف قطر میلیمتر 2 کمتر از 5
عرض لبه فابریک میلیمتر 40 40 الی 80
عمق لبه فابریک میلیمتر 6/0 6/0 الی 5/2
ضخامت میلیمتر 1/0 ± 3/12 5/0 ±
مقاومت خمشی طولی N 600 550
مقاومت خمشی عرضی N 240 210
سختی هسته و لبه N 100 67
مقاومت پیچ خور N 420 356
وزن کیلوگرم/مترمربع 3/9
درصد جذب آب کلی H1 wt% 8/4
H2 wt% 5/9 10
H3 wt% 18 25
درصد جذب آب سطحی H1 gr/m2 115
H2 gr/m2 190 220
H3 gr/m2 210 300
مقاومت حرارتی 15 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد 15 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد