گچبرگ یزد

 

 

 گچبرگ FR  یزد گچبرگی است که مواد اولیه آن گچ و الیاف شیشه است. سطح این محصول با کاغذ قرمز و سطح پشت محصول با کاغذ تیره پوشانده شده است.

 این نوع گچبرگ ها در محل هایی که نیاز به مقاومت در برابر حرارت می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

جزئیات پالت ابعاد میلیمتر
تعداد در پالت متراژ گچبرگ (مترمربع) وزن پالت (تقریبی به تن) ضخامت عرض طول
80 288-230 2.73-2.23 12.5 1220-1200 3000-2400

گچبرگ FR 12.5

موارد واحد نتیجه استاندارد
کیفیت سطح عالی عالی
اختلاف طول میلیمتر 1- حداکثر 5-
اختلاف عرض میلیمتر 2- حداکثر 4-
اختلاف قطر میلیمتر 2 کمتر از 5
عرض لبه فابریک میلیمتر 40 40 الی 80
عمق لبه فابریک میلیمتر 6/0 6/0 الی 5/2
ضخامت میلیمتر 1/0 ± 3/12 5/0 ±
مقاومت خمشی طولی N 600 550
مقاومت خمشی عرضی N 240 210
سختی هسته و لبه N 100 67
مقاومت پیچ خور N 420 356
وزن کیلوگرم/مترمربع 3/9
مقاومت حرارتی 15 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد 15 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد
موارد واحد نتیجه استاندارد
کیفیت سطح عالی عالی
اختلاف طول میلیمتر 1- حداکثر 5-
اختلاف عرض میلیمتر 2- حداکثر 4-
اختلاف قطر میلیمتر 2 کمتر از 5
عرض لبه فابریک میلیمتر 40 40 الی 80
عمق لبه فابریک میلیمتر 6/0 6/0 الی 5/2
ضخامت میلیمتر 1/0 ± 3/12 5/0 ±
مقاومت خمشی طولی N 600 550
مقاومت خمشی عرضی N 240 210
سختی هسته و لبه N 100 67
مقاومت پیچ خور N 420 356
وزن کیلوگرم/مترمربع 3/9
مقاومت حرارتی 15 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد 15 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد