گچبرگ یزد

 

 

گچبرگ MR یزد گچبرگی است که از گچ به همراه مواد مقاوم در برابر رطوبت تشکیل شده است. سطح رو با کاغذ سبز و سطح پشت با کاغذ تیره پوشانده شده است.

این نوع محصول مناسب برای استفاده در فضاهای مرطوب از قبیل اشپزخانه وسرویس بهداشتی می باشد.

جزئیات پالت   ابعاد میلیمتر
تعداد در پالت متراژ گچبرگ (مترمربع) وزن پالت (تقریبی به تن) ضخامت عرض طول
80 288-230 2.73-2.23 12.5 1220-1200   3000-2400

 

موارد واحد نتیجه استاندارد
کیفیت سطح عالی عالی
اختلاف طول میلیمتر 1- حداکثر 5-
اختلاف عرض میلیمتر 2- حداکثر 4-
اختلاف قطر میلیمتر 2 کمتر از 5
عرض لبه فابریک میلیمتر 40 40 الی 80
عمق لبه فابریک میلیمتر 6/0 6/0 الی 5/2
ضخامت میلیمتر 1/0 ± 3/12 5/0 ±
مقاومت خمشی طولی N 600 550
مقاومت خمشی عرضی N 240 210
سختی هسته و لبه N 100 67
مقاومت پیچ خور N 420 356
وزن کیلوگرم/مترمربع 3/9
درصد جذب آب کلی H1 wt% 8/4
H2 wt% 5/9 10
H3 wt% 18 25
درصد جذب آب سطحی H1 gr/m2 115
H2 gr/m2 190 220
H3 gr/m2 210 300